• Español
  • Français
  • Deutsch
  • Nederlands
  • English

Bollard Pull test

Paaltrek is de trekkracht die een sleepboot stilliggend levert. Hiermee kunnen schepen onderling vergeleken worden. De paaltrekkracht wordt gemeten door de sleepboot te laten trekken aan een speciaal hiervoor geschikte bolder of paal. Tussen de sleepdraad en de paal wordt een meetrichting gehangen en wordt er gemeten hoeveel ton de sleepboot trekt als hij volle kracht vooruit draait. Dit resulteert in een paaltrekkracht die als maatgevend wordt beschouwd.