• Español
  • Français
  • Deutsch
  • Nederlands
  • English

Planned Maintenance System

Om een schip veilig, efficiënt en bedrijfszeker te laten varen is gepland onderhoud (Planned Maintenance) een terugkomende factor. Een belangrijk onderdeel van ‘ Planned Maintenance’ is het beheren van certificaten en procedures. Om dit alles in goede banen te leiden maakt Nautim BV gebruik van een geautomatiseerd Planned Maintenance System.